01

Identifikacija firme

Подаци о правном лицу
Податке унети ћириличним писмом

Za pravna lica: Polja obeležena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti podatke kao u APR-u

Naziv firme
Zakoniti zastupnik
Ulica i broj
Postanski Broj - 5 karaktera
Grad
Elektronska pošta
Elektronska pošta rezervna
Broj kontakt telefona 1
Broj kontakt telefona 2
Matični broj - 8 karaktera
Poreski identifikacion broj PIB - 9 karaktera

02

Лични подаци

Лични подаци
Податке унети ћириличним писмом

Lični podaci

Ime
Ime jednog roditelja
Prezime
Ulica i broj
Postanski Broj
Grad
Elektronska pošta
Elektronska pošta rezervna (Opciono)
Broj mobilnog telefona
Broj kućnog telefona
Datum rođenja
JMBG - 13 karaktera
Broj lične isprave

03

Подаци у случају незгоде

Подаци у случају незгоде

Unesite podatke roditelja ili staratelja za slučaj nezgode.
Obavezno za sportiste!

Saglasan da dete ume da pliva i pohađa časove
fizičkog vaspitanja

Ime
Prezime
Elektronska pošta
Elektronska pošta rezervna (Opciono)
Broj mobilnog telefona
Broj kućnog telefona
Broj lične karte za maloletne sportiste

04

Подаци о броду

Подаци о броду

Za korisnike marine molim Vas da unesete podatke o brodu.

Registarski broj broda
Registrovan do
Ime Broda (Opciono)
Model Proizvođač
Tip broda
Dimenzije broda širina
Dimenzije broda dužina preko svega - koristiti decimalnu tačku
Usluga marine od
Usluga marine do

Podaci za prikolicu.

Prikolica
Dimenzije prikolice širina - koristiti decimalnu tačku
Dimenzije prikolice dužina - koristiti decimalnu tačku
Parking prikolice od
Parking prikolice do

05

Подаци о кориснику токена

Подаци о кориснику токена

Unesite podatke o korisniku marine i glavnom nosiocu tokena.

Registarski broj vozila za ulazak na glavnu kapiju

Подаци о додатном кориснику токена

Unesite podatke o dodatnom korisniku marine za ulazak na malu kapiju i marinu.(Opciono)

Ime
Prezime
Elektronska pošta
Elektronska pošta rezervna (Opciono)
Broj mobilnog telefona
Broj kućnog telefona
Srodstvo sa glavnim nosiocem tokena

06

Тип приступнице

Приступница АЈК Београд

Проверите да ли сте податке испунили ћириличним писмом

Kliknite na ikonicu za tip pristunice

Приступ спортском клубу

Кандидати за приступ спортско једрење.

Pristupnica za marinu

Kandidati za pristup marini.

Ostali kandidati

Pristup za kandidate, ljubitelji kluba.